برخی از محصولات شرکت ساعد گستر

آخرین پروژه های اجرا شده

تابلو plc کارخانه خوراک دام فسا

project

کارخانه خوراک دام بلاغی – فسا شیراز – ظرفیت 10 تن در ساعت

project

کارخانه خوراک دام بلاغی – فسا – ظرفیت 10 تن در ساعت

project

کارخانه خوراک دام اسدی

project

کارخانه خوراک دام دردانه

project

کارخانه خوراک طیور کاشمر

project

طرح توسعه کارخانه خوراک طیور لوشان

project

کارخانه خوراک دام کویر زاهدان

project

کارخانه کنستانتره توحید دارو – کرج

project